Calories in Rebel Bakehouse Gluten Free Original White Wraps 4 x 80g